Jak ze mě 8. kapitola Římanům udělala kalvinistu

Jak ze mě 8. kapitola Římanům udělala kalvinistu

Dodnes, když stojím za kazatelnou a říkám věci jako: „Všichni skuteční svatí vytrvají do konce a nikdo z nich nebude ztracen,“ stále tomu nemohu uvěřit. V duchu se zasměji a pomyslím si, co by řeklo mé dvaadvacetileté já, kdyby mě teď slyšelo. Pravda je totiž taková,...