Jak kázat z hlavy do srdce

Jak kázat z hlavy do srdce

Některá kázání zahřejí u srdce, ale mají páteř gumového medvídka. Neposkytnou nám žádný slušný doktrinální základ, na kterém bychom mohli postavit svůj život. Jiná kázání zase zaplní mysl informacemi, avšak srdce zanechají chladná a prázdná. Neprobudí v nás...
5 mýtů o kázání

5 mýtů o kázání

Pět falešných dichotomií Čemu dáváte přednost: výkladovému stylu kázání, anebo kázání na aktuální témata? Přesně to je příklad falešné dichotomie [tj. rozdělení celku do dvou vzájemně se nepřekrývajících částí, pozn. překl.], logicky chybné úvahy. Falešné dichotomie...