Jak usilovat o radost v Bohu

Jak usilovat o radost v Bohu

Všichni žízniví, pojďte k vodám…Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku (Izajáš 55:1–2). Zní to možná až příliš dobře, aby to byla pravda. Nejen, že nás Bůh zachraňuje od věčného trestu, který si zasloužíme za...
Velkolepý cíl: Žít v manželství k Boží slávě

Velkolepý cíl: Žít v manželství k Boží slávě

Tématem této kapitoly je „Život v manželství k Boží slávě.“ Klíčová je v tomto případě předložka „k“. „Život v manželství k Boží slávě“. Tématem není „Boží sláva v manželském životě.“ Ani jím není „Život v manželství podle Boží slávy“, ale: „Život v manželství k Boží...
Modlíte se jako ďábel?

Modlíte se jako ďábel?

Jedním ze způsobů, jak pochopit smysl nějakého přikázání pro křesťany, je určit, nakolik je ho schopen uposlechnout i ďábel.  Když například uvažujeme o podstatě spásné víry, dočteme se u Jakuba: „Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří,...