Pane, dej mi odvahu

Pane, dej mi odvahu

Chcete odvážněji žít a směleji hlásat Ježíše Krista? Já ano.  Jak moc po tom toužíme? Dost na to, abychom žádali, hledali a tloukli, dokud nás Bůh nevyslyší? Jsme ochotni čelit svému strachu a podstoupit riziko? Nebo, budeme-li upřímní, bychom si jenom přáli být...
Připravte se na umírání už nyní

Připravte se na umírání už nyní

Pokud nemáte plán, jak prožít poslední dny svého života, pravděpodobně je strávíte u televize.  Je smutné vidět, jak v tmavém nemocničním pokoji ozařuje umírajícího pacienta světlo televizní obrazovky. Připadá mi to nevhodné. Bizarní.  Byl jsem u toho, když...
Stoupejte vzhůru za poznáním Božích tajemství

Stoupejte vzhůru za poznáním Božích tajemství

Přečetl jsem už několik děl a vyslechl několik projevů, v nichž byla neznalost Božích cest uváděna jako hlavní důvod, proč nad Bohem žasnout a uctívat ho. Jejich autoři většinou užívali slovo tajemství, aby jím zdůraznili Boží hloubku a výši. Tvrdili, že by nás...
Jak vydat svědectví stručně a jasně

Jak vydat svědectví stručně a jasně

I.         Úvodem Křesťanská víra je založena na vyznání. Již od samých počátků křesťanské církve byli věřící známi jako ti, kteří přijali zvěst o Kristu, Jeho smrti a vzkříšení (1 Kor. 15:1-4) – zvěst, které uvěřili (Ef 1:13) a...
Vánoce jsou největším tajemstvím

Vánoce jsou největším tajemstvím

Byla to událost, kvůli níž se historie rozdělila na dvě epochy. Než nastaly první Vánoce, byl od věčnosti Božím Synem a druhou osobou Boží Trojice. Byl radostným prostředníkem Božího stvoření (Jan 1,3; Koloským 1,16; Hebrejům 1,2) a od samého počátku udržoval bez...
Ráno, kdy jsem slyšel Boží hlas

Ráno, kdy jsem slyšel Boží hlas

Podělím se s vámi o tu nejúžasnější zkušenost, která se mi přihodila 19. března brzy ráno, bylo něco po šesté. Bůh ke mně promluvil. Není pochyb, že to byl Bůh. Slyšel jsem ta slova ve své hlavě tak zřetelně, jako když si vybavíte rozhovor s nějakým člověkem. Byla...
Jak kázat z hlavy do srdce

Jak kázat z hlavy do srdce

Některá kázání zahřejí u srdce, ale mají páteř gumového medvídka. Neposkytnou nám žádný slušný doktrinální základ, na kterém bychom mohli postavit svůj život. Jiná kázání zase zaplní mysl informacemi, avšak srdce zanechají chladná a prázdná. Neprobudí v nás...
5 mýtů o kázání

5 mýtů o kázání

Pět falešných dichotomií Čemu dáváte přednost: výkladovému stylu kázání, anebo kázání na aktuální témata? Přesně to je příklad falešné dichotomie [tj. rozdělení celku do dvou vzájemně se nepřekrývajících částí, pozn. překl.], logicky chybné úvahy. Falešné dichotomie...
Jak ze mě 8. kapitola Římanům udělala kalvinistu

Jak ze mě 8. kapitola Římanům udělala kalvinistu

Dodnes, když stojím za kazatelnou a říkám věci jako: „Všichni skuteční svatí vytrvají do konce a nikdo z nich nebude ztracen,“ stále tomu nemohu uvěřit. V duchu se zasměji a pomyslím si, co by řeklo mé dvaadvacetileté já, kdyby mě teď slyšelo. Pravda je totiž taková,...
Role zpěvu v životě církve

Role zpěvu v životě církve

Křesťanství je zpívající vírou. Zpěv je jednou z hlavních věcí, která charakterizovala Kristovy následovníky napříč historií, a charakterizuje je i v současnosti po celém světě. Přestože se míra zpěvu liší v závislosti na historickém období a lokalitě, většina církví...