John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi ně patří i Úžasná milost (Amazing Grace).


„Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím chci být, nejsem tím, čím doufám, že budu na onom světě; přesto však nejsem tím, čím jsem kdysi býval, a z milosti Boží jsem, čím jsem.“

„Bůh někdy koná svou práci pomocí jemného mrholení, nikoliv skrze bouře.“

„Je-li Pán s námi, nemáme důvod se strachovat. Jeho oko na nás hledí, Jeho paže na nás spočívá, Jeho ucho je otevřeno k naší modlitbě – Jeho milost je dostatečná, Jeho zaslíbení neměnná.“

„Nechť sedíme pod oním křížem a učíme se, co učinil hřích, co učinila spravedlnost, co učinila láska.“

„Naší práce je mnoho, náš čas je krátký, výsledky naší námahy jsou nekonečné.“

„Jsem přesvědčen, že láska a pokora jsou nejvyššími cíli ve škole Krista a nejjasnějšími důkazy toho, že je skutečně naším Mistrem.“

„Jak sladce zní jméno Ježíše v uchu věřícího! Utišuje jeho zármutek, uzdravuje jeho rány a zahání jeho strach.“

„Existuje mnoho věcí, které svět nazývá zklamáním; ale ve slovníku víry nic takového neexistuje. Co ostatní nazývají zklamáními, je pro věřící odhalením Boží vůle.“

„Pravé přátelství neodchází s plynoucím časem a nemělo by být umenšeno kvůli fyzickému oddělení.“

„Přestože mi odchází paměť, dvě věci si pamatuji velmi jasně: jsem velikým hříšníkem a Kristus je velikým Spasitelem.“