Biblická skupinka Prostějov

O skupince:

Prostějovská skupinka je službou BSK Kroměříž. Skupinka existuje k tomu, aby by mohla zasáhnout své okolí s dobrou zprávou Ježíše Krista. Výhledově se modlíme a doufáme, že s Boží pomocí bude tato skupinka tvořit základ pro nový sbor v Prostějově.

Kdy:

Setkáváme se každou neděli, v 17:30.

Kde:

Sdružení Iris Prostějov, Husovo nám. 2299/67, 796 01

Pozvání:

Srdečné vás zveme mezi nás, přijďte a studujte s námi Bibli a poznejte Boha skrze Jeho Slovo. (Chtěli bychom zdůraznit, že tato skupinka nemá za cíl, přilákat či odvádět věřící z jiných, zdravě fungujících, církevních společenství v okolí).

Kontakt:

Antonín Váhala, emailajvahala@hotmail.com  tel: 605 574 039