Vítejte na stránkách
Křesťané Kroměříž
sbor Biblické společenství křesťanů
Jsme evangelikální církev

Náš cíl je žít a zvěstovat evangelium Ježíše Krista (Mt 28,18-20), které je Boží mocí k záchraně pro každého, kdo věří (Ř 1,16). Klikněte zde a přečtěte si proč je evangelium dobrou zprávou i pro vás.

Výklad Bible

Křesťanská církev se již od svých  počátků chápala jako uskupení lidí, kteří jsou povoláni Bohem k hlásání Božího slova.

Jednou z našich hlavních priorit je kázání Božího slova – Bible. Věříme, že Bůh si používá své Slovo jako primární nástroj v záchraně lidí. Proto se snažíme každou neděli v kázáních o výklad biblických pasáží dle jejich původního, historického a gramatického významu.

Již prvotní učedníci Ježíše Krista se začali scházet po domech, aby se navzájem povzbuzovali, učili, a tak duchovně rostli.

Součástí naplnění Kristova povolání je jít do světa a činit učedníky. K tomu nedělní shromáždění nestačí. Proto máme během týdne několik domácích skupinek, jejichž účelem je vzájemné povzbuzení se a vyučování z Božího slova.

 

Domácí skupinky

Otevřenost

lidem

Po Ježíšově vzkříšení jeho učedníci vyšli do ulic Jeruzaléma a kázali všem lidem dobrou zprávu o odpuštění, které Kristus vydobyl.

Nechceme být lidmi, kteří se zavírají se  svojí vírou mezi čtyři církevní zdi, ale chceme v poslušnosti Bohu věrně dosvědčovat našemu okolí, že Ježíš Kristus je Pán. Proto se snažíme navazovat vztahy a aktivně lidem ukazovat na Toho, který nám změnil život.

Bohoslužby
Máš otázky o víře, o Bohu, o smyslu svého života? Potřebuješ pomoc? Rádi si s tebou popovídáme na některé z našich pravidelných bohoslužeb.
Týdenní program
Leave Blank
Neděle
10:15 – Bohoslužba (hlavní sál)
Pondělí

Florbalová tělocvična

18:00 – Tělocvična AG Kroměříž (v roce 2020/21 NEPROBÍHÁ)

Úterý
Středa

Biblické skupiny

17:15 – Kroměříž

17:30 – Ostrava

17:30 – Litenčice 

Čtvrtek

Domácí skupinka

17:00 – Chropyně

Pátek
Mládež

18:00 – Kroměříž (3x měsíčně)

Skupinka žen

18:00 – Kroměříž (1x měsíčně)

Český biblický institut

18:00 – 21:00 – Kroměříž (1x měsíčně)

Sobota
Český biblický institut

7:30 – 18:00 – Kroměříž (1x měsíčně)

 

Přímý přenos bohoslužeb 

(každou neděli v 10:15)