Vítejte na stránkách
Křesťané Kroměříž
Sbor Bratrské jednoty baptistů
Jsme evangelikální církev

Náš cíl je žít a zvěstovat evangelium Ježíše Krista (Mat. 28,18-20), které je Boží mocí k záchraně pro každého, kdo věří (Ř. 1:16). Klikněte zde a přečtěte si proč je evangelium dobrou zprávou i pro vás.

 

Výklad Bible

 
 
Křesťanská církev se již od svých  počátků chápala jako uskupení lidí, kteří jsou povoláni Bohem k hlásání Božího slova.
Jednou z našich hlavních priorit je kázání Božího slova – Bible. Věříme, že Bůh si používá své Slovo jako primární nástroj v záchraně lidí. Proto se snažíme každou neděli v kázáních o výklad biblických pasáží dle jejich původního, historického a gramatického významu.
Již prvotní učedníci Ježíše Krista se začali scházet po domech, aby se navzájem povzbuzovali, učili, a tak duchovně rostli.
Součástí naplnění Kristova povolání je jít do světa a činit učedníky. K tomu nedělní shromáždění nestačí. Proto máme během týdne několik domácích skupinek, jejichž účelem je vzájemné povzbuzení se a vyučování z Božího slova.
 

 

Domácí skupinky

 

Otevřenost 

lidem

 
 
Po Ježíšově vzkříšení jeho učedníci vyšli do ulic Jeruzaléma a kázali všem lidem dobrou zprávu o odpuštění, které Kristus vydobyl.
Nechceme být lidmi, kteří se zavírají se  svojí vírou mezi čtyři církevní zdi, ale chceme v poslušnosti Bohu věrně dosvědčovat našemu okolí, že Ježíš Kristus je Pán. Proto se snažíme navazovat vztahy a aktivně lidem ukazovat na Toho, který nám změnil život.
Bohoslužby
Máš otázky o víře, o Bohu, o smyslu svého života? Potřebuješ pomoc? Rádi si s tebou popovídáme na některé z našich pravidelných bohoslužeb.
Týdenní program
Leave Blank
Neděle
9:00 – Nedělní škola

  • Pro děti (besídka)
  • Pro dorost (klubovna)
  • Pro dospělé (hlavní a vedlejší sál)

10:15 – Bohoslužba (hlavní sál)

Pondělí
Florbalová tělocvična

18:00 – Tělcovčina AG Kroměříž

Středa

Domácí skupinka

18:00 – Chropyně (Robertsovi)

Čtvrtek
Domácí skupinka

17:30– Kroměříž (Klepáčkovi)

Pátek
Mládež

18:00 – Kroměříž (2x měsíčně)

Skupinka žen

18:00 – Kroměříž (1x měsíčně)

Sobota
Setkání mužů

8:00 – Kroměříž (1x měsíčně)

Minulé nedělní kázání

Přímý přenos bohoslužeb (neděle 10:15)

Aktuality
Naší touhou je každodenní růst v poznávání Ježíše Krista skrze studium Božího slova a službu ostatním.