Čemu věříme

Výkladové kázání

Výkladové kázání je kázání založené na Bibli, které pečlivě vysvětluje text Písma, správně ho vykládá a přesvědčivým způsobem ho aplikuje do každodenního života křesťana. Inspirovanost, neomylnost a dostatečnost Písma jsou pevnou skálou, na které spočívá celé výkladové kázání.

Víra v Boží milost

Věříme, že jsme spaseni z Boží milosti. Jakýkoliv pokus potěšit Boha, založený na našich vlastních dobrých skutcích, přináší jen samospravedlnost a chladné srdce. Jedině Boží milost a milosrdenství proměňuje lidské srdce k lásce a vděčnosti Bohu. Věříme, že porozumění Boží milosti podmiňuje porozumění Božímu plánu spasení.

Důraz na Boží svrchovanost

Boží svrchovanost bychom mohli definovat jako uplatňování Jeho nadřazenosti. Je nekonečně vyvýšený nad nejvyšší stvoření, je tím Nejvyšším, Pánem nebe i země, nikomu nepodléhá a není nikým ovlivněný, je zcela nezávislý. Protože víme, že Bůh činí to, co se Mu líbí, a činí jen tak, jak se Mu líbí, chceme si být vědomi, že jsme jen nástroji v Jeho rukou.

Povzbuzení ke zbožnému životu

Boží slovo nás vede k tomu, abychom vedli zbožné životy. Víme, že jsme slabí, zcela závislí na Bohu a zároveň že nám Pán dal prostředky, jak se učit lépe zbožně žít. K tomu slouží jak nedělní kázání, tak další nejen vzdělávací aktivity v našem sboru. Chceme být živým společenstvím, duchovní rodinou, kde každý má své místo a o jehož potřeby se chceme starat. Náš život má být obrazem Božího charakteru.
Co děláme
Setkání mužů & žen
Pro více informací  napište Tobolům tulisa@centrum.cz
O čem je setkání mužů?

Jsme přesvědčeni, že zdravé a prosperující rodiny jsou vedeny Bohu oddanými a věrnými muži. Setkávání mužů je skupinka zaměřené  na duchovní a rodinný růst mužů v našem sboru. Scházíme se buď po domech nebo v naší sborové budově (často u nějakého jídla :). Hlavní náplní těchto setkávání je vzájemné povzbuzení, studium Božího slova a řešení praktických otázek týkajících se sborového či osobního života.

Ať máš rodinu nebo jsi svobodný, rádi tě uvidíme na naší skupince. Scházíme se v nynější době převážně v naší sborové budově jednou za měsíc. Pro více info pište mojmir.adamek@gmail.com

O čem je setkání žen?
Tak jako jsou zbožní muži základem každé rodiny, sboru a společnosti, tak také (a snad ještě více) potřebujeme zbožné ženy. Setkávání žen jsou skupinky, které jsou určeny k tomuto cíli – k vzájemnému povzbuzení se a duchovnímu růstu. Ženy se v našem sboru setkávají jednou měsíčně k pátečnímu večernímu studiu. Máme zastoupeny všechny věkové kategorie, za což jsme moc vděčni. Každý školní rok máme dané téma, do kterého chceme hlouběji proniknout. V minulém roce to byly Boží vlastnosti a v tom letošním studujeme Ježíšovo kázání na hoře. Kromě společného studia máme také během setkání čas na rozhovory, při kterých se blíže poznáváme a můžeme si tak lépe sloužit a modlit se za sebe navzájem a za potřeby jednotlivých sester. Pro více informací pište na tulisa@centrum.cz
Služba dětem a dospívajícím
Pro více informací napište Mojmírovi mojmir.adamek@gmail.com
Besídka
Součástí nedělní školy je také besídka pro nejmenší děti až do věku 10 let. I takto malé děti se mohou mnohé dozvědět o Pánu Ježíši a to formou vhodnou ke svému věku. K vyučování jsou použity kvalitní materiály, doplněné o tvořivou činnost, hry a písničky. Děti z besídky se učí sloužit ostatním členům sboru pravidelnými vystoupeními na Vánoce, Velikonoce atd. Více informací získáte na emailu m.klepackova@centrum.cz
Dorost
Dorost je biblický klub pro děti od 10 let. Společně každou neděli  hrajeme hry, zpíváme písničky, budujeme přátelství a otevíráme Boží slovo. Budeme rádi, když přijdete mezi nás. Pro více informací konkrétně o dorostu pište na ad.kristyna@gmail.com
Setkání mladých
Setkání mladých jsou skupinky lidí ve věku od 15-28 let. Scházíme se každý druhý pátek. Většinou hrajeme nějaké hry, dáme si k tomu něco dobrého a potom buď společně studujeme nějakou pasáž z Bible nebo rozebíráme různá témata z křesťanského hlediska. Tyto skupinky poskytují skvělý prosotor pro každého, kdo má otázky týkající se víry v Boha a chtěl by se o nich s někým pobavit. Pro více informací klidně pište na mojmir.adamek@gmail.com
Domácí skupinky
Pro více informací napište Lojzovi remusklepacek@gmail.com
Účel skupinek
Cílem skupinek je společně studovat Boží Slovo a mít obecenství s bratry a sestrami v průběhu týdne v přátelské domácí atmosféře. Společně čteme Písmo, sdílíme se o životě, modlíme se za sebe navzájem a povzbuzujeme se v životě s Kristem.
Skupinka Kroměříž
Skupinka v Kroměříži probíhá každý čtvrtek od17:30h. Modlíme se a hlouběji diskutujeme o nedělním kázání a o tom, jak jeho biblické pravdy žít v každodenním životě. Pro více informací pište na remusklepacek@gmail.com
Skupinka Chropyně

Skupinka v Chropyni se schází každou středu od 18:00h a probírá Základy víry. Společně hovoříme o základních křesťanských naukách a o tom, co znamenají pro náš vztah s Bohem i pro náš praktický život. Pro více informací pište na lancesandy@gmail.com

Aktivity pro okolí
Pro více informací napište Mojmírovi mojmir.adamek@gmail.com

Florbal

Volnočasový klub Jaspis pořádá florbal již několik let. Přijít může každý, kdo má chuť si zaběhat! Setkáváme se během školního roku každé pondělí od 18 hod. v tělocvičně Arcibiskupského gymnázia (Kroměříž, Pilařova 3). Přineste si vhodnou obuv a oblečení, florbalové hole máme k zapůjčení. Hrajeme zhruba hodinu a půl a během přestávky sdílíme krátké biblické zamyšlení. Více informací na: www.jaspis-km.cz

Keramika

Náš sbor ve spolupráci s volnočasovým klubem Jaspis poskytuje během školního roku kroužky keramiky. V keramické dílně se děti seznámí se základy práce s hlínou i glazurou. Výrobky si odnesou domů jako dárek pro rodiče nebo kamarády. V NYNĚJŠÍ DOBĚ NEPROBÍHÁ (v případě zájmu by bylo možno se domluvit na jednorázové vyzkoušení práce s keramikou). Více informací na: www.jaspis-km.cz

Horolezecká stěna

První venkovní umělá horolezecká stěna v Kroměříži! Chceš si lezení vyzkoušet? Nikdy jsi nelezl? Nemáš materiál, nevíš jak na to? Využít stěnu může podle zájmu kdokoliv (dopoledne např. školy v rámci tělocviku..)! Půjčíme ti vše a naučíme tě základy. Jediné, co je třeba,  je domluvit se předem. Volejte na 773 630 323 v dopoledních hodinách. Více informací na: www.jaspis-km.cz

Biblické vzdělávání
Pro více informací  napište Lancovi lancesandy@gmail.com
Cíl a vize

Již několik let se náš sbor bezprostředně podílí na několika službách zaměřených na bratry a sestry po celé naší republice. Věříme, že ke zdravému růstu církve v naší zemi je potřeba zdravé (biblické) vyučování a silní vedoucí v místních církvích. K tomuto cíli existuje vydavatelství Didasko (www.didasko.cz), Český biblický institut (www.biblickyinstitut.cz) a roční Biblické konference (www.biblickakonference.cz).

Didasko

Slovo „didasko” je první osoba jednotného čísla z řeckého slovesa „učit“ a právě to je našim cílem – pomoci křesťanským sborům a školám ve vyučování a poskytování kvalitních materiálů. Nedílnou součástí práce Didaska je vydávání knih, které převážně překládáme z angličtiny a které si můžete zakoupit prostřednictvím eshopu. Organizujeme též kurzy, semináře, konference a jazykové kurzy. www.didasko.cz

Biblická konference

Biblicka konference začala pod názvem Pastorační konference roku 2012. Jejím cílem je poskytnout v intervalu 2-3 dnů věrné biblické vyučování na různá témata. Věříme a doufáme, že tyto konference jsou a budou povzbuzením k duchovnímu růstu mnohým křesťanům v Čechách. www.biblickakonference.cz

Český biblický institut

Stejně jako dříve i dnes církev potřebuje připravovat muže a ženy pro službu. Aby byli křesťané a vedoucí pracovníci řádně připraveni pro tak velký úkol, jakým je služba v církvi, musí svoji službu zakládat na Bohem inspirovaném a bezchybném Slově. Proto se upřímně a pokorně snažíme podílet na vzdělávání Kristových služebníků v místních církvích. Český biblický institut je jedinečný tím, že sídlí v místním sboru. V některých školách probíhá teologické vzdělávání nezávisle na církvi, což může způsobit propast mezi teologickými poznatky a jejich praktickým uplatněním. Snažíme se proto zdůrazňovat, že naučené poznatky je třeba převádět do praxe. Studium ČBI probíhá přímo ve sboru BJB Kroměříž. V pastorech a učitelích mají studenti své mentory. Od nich se učí uplatňovat v praxi to, co se naučili ve škole. Studenti ČBI jsou vedeni k tomu, aby přijímali Boží Slovo jako rozhodujícího a spolehlivého průvodce křesťanským životem a službou. V rámci programu rozvíjí své schopnosti do hloubky studovat Bohem inspirované a bezchybné Slovo a správně mu rozumět. Jsou také vedeni k posilování posvěceného charakteru v osobním životě i službě. Studenti programů druhého a třetího stupně se učí, jak vykládat Boží Slovo. www.biblickyinstitut.cz

English Friendly
For more info contact Kristy at 608 044 551
Translation of Sunday Service
We provide interpretation into English if Czech is not your mother tongue.
If you are in need of these services please consider contacting us prior to your visit.
Your requests are welcomed at 608 044 551.
Vedení sboru

Starší sboru (kazatel)

Alois Klepáček remusklepacek@gmail.com

Starší sboru

Lance Roberts lancesandy@gmail.com

Asistent starších

Mojmír Adámek mojmir.adamek@gmail.com
Nenašli jste co jste hledali? Napište nám!

V případě jakýchkoliv dotazů pište na krestanekromeriz@gmail.com nebo volejte na 606 618 625