Jak kázat z hlavy do srdce

Jak kázat z hlavy do srdce

Některá kázání zahřejí u srdce, ale mají páteř gumového medvídka. Neposkytnou nám žádný slušný doktrinální základ, na kterém bychom mohli postavit svůj život. Jiná kázání zase zaplní mysl informacemi, avšak srdce zanechají chladná a prázdná. Neprobudí v nás...
5 mýtů o kázání

5 mýtů o kázání

Pět falešných dichotomií Čemu dáváte přednost: výkladovému stylu kázání, anebo kázání na aktuální témata? Přesně to je příklad falešné dichotomie [tj. rozdělení celku do dvou vzájemně se nepřekrývajících částí, pozn. překl.], logicky chybné úvahy. Falešné dichotomie...
Jak ze mě 8. kapitola Římanům udělala kalvinistu

Jak ze mě 8. kapitola Římanům udělala kalvinistu

Dodnes, když stojím za kazatelnou a říkám věci jako: „Všichni skuteční svatí vytrvají do konce a nikdo z nich nebude ztracen,“ stále tomu nemohu uvěřit. V duchu se zasměji a pomyslím si, co by řeklo mé dvaadvacetileté já, kdyby mě teď slyšelo. Pravda je totiž taková,...
Role zpěvu v životě církve

Role zpěvu v životě církve

Křesťanství je zpívající vírou. Zpěv je jednou z hlavních věcí, která charakterizovala Kristovy následovníky napříč historií, a charakterizuje je i v současnosti po celém světě. Přestože se míra zpěvu liší v závislosti na historickém období a lokalitě, většina církví...
Mohou křesťané slavit Vánoce?

Mohou křesťané slavit Vánoce?

Může křesťan slavit Vánoce, svátek, který nejen, že má pohanský původ, ale je také využíván nevěřícím světem k propagaci komercialismu? Dle mého názoru záleží na člověku a jeho přesvědčení před Bohem. Především jsme vybízeni, abychom považovali spravedlnost a...
Když netoužíte po Božím Slově

Když netoužíte po Božím Slově

Když jsem byla mladá, moje matka přiměla mého bratra a mě vypít džus ze sušených švestek (ze zřejmých důvodů). Děsila jsem se představy, že vejdu do kuchyně a uvidím sklenici plnou toho hustého fialového jedu, který budu muset vypít. Zacpala jsem si nos a...
Citáty: John Newton

Citáty: John Newton

John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi ně patří i Úžasná milost (Amazing Grace). „Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím chci být, nejsem tím, čím doufám,...
6 způsobů, jak zkazit své děti

6 způsobů, jak zkazit své děti

Nikdy nezapomenu na den, kdy jsme s manželkou přivezli domů svého nejstaršího, tehdy čerstvě narozeného syna. Je to už více než 16 let a byl naším prvním dítětem. Do té doby jsem možná nikdy nedržel dítě v náruči a už vůbec jsem žádnému neposkytoval denní...
Jak překonat strach z evangelizace

Jak překonat strach z evangelizace

Bůh pověřil každého křesťana hlásáním dobré zvěsti evangelia ztraceným. Pro některé z nás je to přirozené. Zdá se to být snadné a nenucené. Je-li to váš případ, pak pravděpodobně nepotřebujete číst tento článek. Pro některé z nás to však tak přirozené není. Je to...
Citáty: George Müller

Citáty: George Müller

George Müller (1805-1898) byl anglickým evangelistou a zakladatelem sirotčinců. Za svého života se postaral o necelých 10 000 osiřelých dětí. Vyznačoval se horlivým modlitebním životem a proslul rovněž naprostou finanční nezávislostí na druhých lidech. „Mezi zdejším...