Citáty: John Newton

Citáty: John Newton

John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi ně patří i Úžasná milost (Amazing Grace). „Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím chci být, nejsem tím, čím doufám,...
6 způsobů, jak zkazit své děti

6 způsobů, jak zkazit své děti

Nikdy nezapomenu na den, kdy jsme s manželkou přivezli domů svého nejstaršího, tehdy čerstvě narozeného syna. Je to už více než 16 let a byl naším prvním dítětem. Do té doby jsem možná nikdy nedržel dítě v náruči a už vůbec jsem žádnému neposkytoval denní...
Jak překonat strach z evangelizace

Jak překonat strach z evangelizace

Bůh pověřil každého křesťana hlásáním dobré zvěsti evangelia ztraceným. Pro některé z nás je to přirozené. Zdá se to být snadné a nenucené. Je-li to váš případ, pak pravděpodobně nepotřebujete číst tento článek. Pro některé z nás to však tak přirozené není. Je to...
Citáty: George Müller

Citáty: George Müller

George Müller (1805-1898) byl anglickým evangelistou a zakladatelem sirotčinců. Za svého života se postaral o necelých 10 000 osiřelých dětí. Vyznačoval se horlivým modlitebním životem a proslul rovněž naprostou finanční nezávislostí na druhých lidech. „Mezi zdejším...
Utrpení může zachránit tvůj modlitební život

Utrpení může zachránit tvůj modlitební život

I stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina (Zachariáš 13:8). Nestarejme se, kdy se tato událost v průběhu historie odehrála. Odložme to stranou. Pohleďte, jak Bůh jedná. Ujímá se celé země a dvě...
Učil Pavel evangelium prosperity?

Učil Pavel evangelium prosperity?

Více než jednou jsem slyšel současné zastánce takzvaného evangelia prosperity, jak se odvolávají na Pavlův způsob užívání principu setby a sklizně, aby podpořili svůj pohled. Byl však Pavel skutečně zastáncem tohoto stanoviska? Ve svých dopisech zmiňuje apoštol...
Netypický „fundamentalista“

Netypický „fundamentalista“

Vzestup liberalismu V první polovině dvacátého století zažila církev rapidní nárůst náboženského liberalismu. Ten byl ve své podstatě následkem osvícenství a modernismu a začal se šířit kvůli touze zpřístupnit křesťanství modernímu světu, který se čím dál více...
Proč Parabible není můj šálek kávy

Proč Parabible není můj šálek kávy

Asi jen málokterému křesťanovi v české kotlině unikl pojem Parabible. Jedná se o nejnovější překladatelský kousek z dílny hlavního iniciátora překladu Bible21 – Alexandra Fleka. Podobně jako i Bible21 má Parabible výbornou marketingovou propagaci, takže se...
Je hříchem být bohatý?

Je hříchem být bohatý?

Bible hovoří mnoho o bohatství a jasně ukazuje, že bychom neměli ignorovat jeho nebezpečí (Přísloví 22:22, Deuteronomium 15:7, Jakub 2:5-6). Když Bůh poslal na svět svého Syna, nedal mu palác ani honosné sídlo. Ježíš se narodil do rodiny z chudých poměrů (Marek 6:3,...
Progresivní křesťané touží po Ježíši, ne po Bibli

Progresivní křesťané touží po Ježíši, ne po Bibli

„Nedává ti Bible to, co potřebuješ? Poslouchej Boží hlas někde jinde,“ slyšíme. V tomto článku chci upozornit na to, že místo Božího hlasu často slyšíme jen jeho přesvědčivou napodobeninu. V těchto dnech koluje po sociálních sítích stránka trhacího kalendáře...