V následujících měsících hlouběji nahlédneme do obsahu dopisu apoštola Pavla, který adresoval svému synu ve víře Timoteovi. Nechceme své jednání uprostřed Boží rodiny přizpůsobovat světu nebo nesprávným tradicím, ale podíváme se přímo do Božího slova, jaké jsou požadavky na kazatele, starší ve sboru, diakony, nebo jak se chovat ke svým sourozencům v Kristu, ať už jsou to starší nebo mladší, vdovy nebo ti, kdo potřebují v lásce napomenout. Toto vše nechť se děje se správnou motivací, kterou je touha po svatosti.

Alois Klepáček - 12.1.2020

Jak se v církvi napomínat

Ze Série: "Život v Boží domácnosti"

Více: "Život v Boží domácnosti"

Powered by Series Engine