V následujících měsících hlouběji nahlédneme do obsahu dopisu apoštola Pavla, který adresoval svému synu ve víře Timoteovi. Nechceme své jednání uprostřed Boží rodiny přizpůsobovat světu nebo nesprávným tradicím, ale podíváme se přímo do Božího slova, jaké jsou požadavky na kazatele, starší ve sboru, diakony, nebo jak se chovat ke svým sourozencům v Kristu, ať už jsou to starší nebo mladší, vdovy nebo ti, kdo potřebují v lásce napomenout. Toto vše nechť se děje se správnou motivací, kterou je touha po svatosti.

Alois Klepáček - 18.3.2018

Boží svatost

Boží svatost

Ze Série: "Poznej svého Boha"

Znalost Božího charakteru ovlivňuje to, jak žijeme své každodenní životy, jak zvládáme bojovat s těžkými situacemi a jaké jsou naše priority a cíle. Pojďme tedy blíže studovat, jaký je náš Bůh. Víme, že Bůh je láska, ale kolik víme o jeho svaté spravedlnosti? Víme, že je vykupitel, ale kolik toho víme o tom, že je také žárlivý soudce? Co přesně znamená, že je Bůh svrchovaný? Co pro náš život znamená Boží věrnost? Je nějaká Boží vlastnost důležitější než jiná? Na tyto a další otázky dostanete odpověď během série kázání, která začíná od února 2018.

Více Kázání from Alois Klepáček...

Powered by Series Engine