Vítejte na stránkách
Křesťané Kroměříž
sbor Biblické společenství křesťanů
Jsme evangelikální církev

Náš cíl je žít a zvěstovat evangelium Ježíše Krista (Mt 28,18-20), které je Boží mocí k záchraně pro každého, kdo věří (Ř 1,16). Klikněte zde a přečtěte si proč je evangelium dobrou zprávou i pro vás.

Výklad Bible

Křesťanská církev se již od svých  počátků chápala jako uskupení lidí, kteří jsou povoláni Bohem k hlásání Božího slova.

Jednou z našich hlavních priorit je kázání Božího slova – Bible. Věříme, že Bůh si používá své Slovo jako primární nástroj k záchraně a duchovnímu růstu lidí. Zakládáme si na to, aby každou neděli zaznívalo kázání na základě výkladu biblických pasáží.

Již prvotní učedníci Ježíše Krista se začali scházet po domech, aby se navzájem povzbuzovali, učili, a tak duchovně rostli.

Součástí naplnění Kristova povolání je jít do světa a činit učedníky. K tomu nedělní shromáždění nestačí. Proto máme během týdne několik domácích skupinek, jejichž účelem je vzájemné povzbuzení a vyučování z Písma.

 

 

Domácí skupinky

Otevřenost

lidem

Po Ježíšově vzkříšení jeho učedníci vyšli do ulic Jeruzaléma a kázali všem lidem dobrou zprávu o odpuštění, které Kristus nabízí.

Nechceme být lidmi, kteří se zavírají se  svojí vírou mezi čtyři církevní zdi, ale chceme v poslušnosti Bohu věrně dosvědčovat našemu okolí, že Ježíš Kristus je Pán. Proto se snažíme navazovat vztahy a aktivně lidem ukazovat na Toho, který nám změnil život.

Bohoslužby
Máš otázky o víře, o Bohu, o smyslu svého života? Potřebuješ pomoc? Rádi si s tebou popovídáme na některé z našich pravidelných bohoslužeb.
Týdenní program
Leave Blank
Neděle
10:15 – Bohoslužba (hlavní sál)
Pondělí

18:00 – setkání mužů (1x za měsíc po ČBI)

Úterý

18:00 – veřejné staršovstvo (1x za měsíc)

Středa

17:00 – Biblická hodina (včetně hlídání dětí)

Čtvrtek

Pátek

18:00 – Setkání mládeže

18:00 – Skupinka žen (1x měsíčně)

18:00-21:00 – Český biblický institut (1x měsíčně)

Sobota

7:30-18:00 7:30 – Český biblický institut (1x měsíčně)

 

Přímý přenos bohoslužeb 

(probíhá každou neděli v 10:15)