Mnoho lidí hovoří o výkladovém kázání, ale jen pár z nich chápe, co tento pojem znamená. A ještě méně lidí ho praktikuje. Mnoho pastorů se pokouší jen o něco málo více, než je filozofování z kazatelny. Jiní jen moralizují, vyprávějí o politice nebo prostě vyprávějí příběhy. A důvod je prostý – buď nevědí, co od nich Bůh při kázání jeho Slova vyžaduje, nebo ztratili důvěru v moc Slova vykonat své dílo. Ať už je situace jakákoliv, Philip Ryken varuje: „Jejich sbory jen výjimečně slyší hlas Božího Ducha, jenž hovoří skrze Písmo. Je to prosté – postkřesťanská církev už nevěří v moc biblického kázání.“ V době, kdy je biblické kázání ztraceným uměním, je důležité, abychom si vyjasnili, co vlastně biblické kázání je. To je jediná cesta, jak ho můžeme získat zpět.

Co je výkladové kázání? Slovo „výkladové“ je přídavným jménem, které popisuje konkrétní druh kázání – výkladové kázání. Toto slovo samo o sobě znamená „vysvětlující, vykládající“ či „komentující“. To znamená, že výkladové kázání je především vysvětlujícím kázáním – kázáním, které z kazatelny vykládá biblickou pasáž. Jedná se o kázání založené na Bibli, které pečlivě vysvětluje text Písma, správně ho vykládá a přesvědčivým způsobem ho relevantně aplikuje. Tento přístup ke službě za kazatelnou je zřetelně a jasně biblický.

Výkladové kázání logickým a jednotícím způsobem přináší zdravý a jasný výklad biblického textu, a tak ukazuje jeho praktičnost a relevantnost pro každodenní život. Tento druh kázání je trojiční, což znamená, že je zaměřený na Boží slávu, velebí svrchovanost Božího Syna Ježíše Krista a je zmocněný Duchem Svatým. Jde o kázání, které prostřednictvím zdravé exegeze uspořádává a prezentuje pravdy podle toho, jak se rozvíjí myšlenky daných textů, a aplikuje je do každodenních životů posluchačů. Ten, kdo chce být výkladovým kazatelem, se těmto základním zásadám musí za kazatelnou plně oddat.

Stručně řečeno, skutečné výkladové kázání je biblicky ukotvené, zaměřené na Boha a relevantní pro praxi, a přichází skrze muže, jehož vášní je Bůh a který je svrchovaně zapálen Duchem Svatým. Puritáni říkali, že výkladové kázání zapaluje za kazatelnou požár. John Owen, nejznámější puritán, řekl: „[Kázané] slovo je jako slunce na obloze,“ vyzařuje „duchovní světlo a žár.“ To znamená, že oheň za kazatelnou vyzařuje světlo a žár – světlo, které vede a osvětluje, a žár, který usvědčuje a proměňuje.

Vynikající kvality Písma – jeho inspirovanost, neomylnost a dostatečnost – jsou pevnou skálou, na které spočívá celé výkladové kázání. Biblické kázání je veřejnou proklamací, která vysvětluje Písma tím, že před posluchačem otevírá biblický text, jasně vykládá jeho smysl a prakticky ho aplikuje. Skutečné kázání je vždy biblickým kázáním, které vždy předává Bohem zamýšlený význam Slova a vždy ho aplikuje do každodenního života.


Autor: Steven J. Lawson