Jak vydat svědectví stručně a jasně

Jak vydat svědectví stručně a jasně

I.         Úvodem Křesťanská víra je založena na vyznání. Již od samých počátků křesťanské církve byli věřící známi jako ti, kteří přijali zvěst o Kristu, Jeho smrti a vzkříšení (1 Kor. 15:1-4) – zvěst, které uvěřili (Ef 1:13) a...