5 mýtů o kalvinismu

5 mýtů o kalvinismu

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli. Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné vůli.“ Zde je první sekce této kapitoly v plném znění: 9.1 Bůh obdařil lidskou...
Bůh neušetřil svého vlastního Syna

Bůh neušetřil svého vlastního Syna

Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29 Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které...
Citáty: John Wesley

Citáty: John Wesley

John Wesley (1703-1791) byl anglickým teologem a přední postavou metodistického hnutí. Proslavil se svým evangelizačním zápalem – údajně na hřbetu koně urazil 250 000 mil a podal více než 40 000 kázání. Kladl silný důraz na osobní svatost každého křesťana. Jeho odkaz...
Prohlášení členů BSK

Prohlášení členů BSK

Vzhledem k neustávajícímu šíření nepravdivých zpráv a domněnek na adresu sboru BJB v Kroměříži (nyní BSK Kroměříž) vydáváme tímto jako členové sboru své vyjádření. Během několika měsíců čelil náš sbor a jeho starší mnoha obviněním. Jednalo se například o nařčení ze...
Utiskuje komplementarismus ženy?

Utiskuje komplementarismus ženy?

KDE V BIBLI VIDÍTE KONCEPT, ŽE MANŽELÉ MAJÍ BÝT VŮDCI SVÝCH DOMÁCNOSTÍ? Nejexplicitnější texty, které se přímo týkají muže jakožto hlavy v manželství a podřízenosti ze strany manželky, jsou Genesis 1–3, Efezským 5:21–33, Koloským 3:18–19, 1. Timoteovi 3:2, 4, 12,...