Citáty: John Newton

Citáty: John Newton

John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi ně patří i Úžasná milost (Amazing Grace). „Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím chci být, nejsem tím, čím doufám,...
6 způsobů, jak zkazit své děti

6 způsobů, jak zkazit své děti

Nikdy nezapomenu na den, kdy jsme s manželkou přivezli domů svého nejstaršího, tehdy čerstvě narozeného syna. Je to už více než 16 let a byl naším prvním dítětem. Do té doby jsem možná nikdy nedržel dítě v náruči a už vůbec jsem žádnému neposkytoval denní...
Jak překonat strach z evangelizace

Jak překonat strach z evangelizace

Bůh pověřil každého křesťana hlásáním dobré zvěsti evangelia ztraceným. Pro některé z nás je to přirozené. Zdá se to být snadné a nenucené. Je-li to váš případ, pak pravděpodobně nepotřebujete číst tento článek. Pro některé z nás to však tak přirozené není. Je to...
Citáty: George Müller

Citáty: George Müller

George Müller (1805-1898) byl anglickým evangelistou a zakladatelem sirotčinců. Za svého života se postaral o necelých 10 000 osiřelých dětí. Vyznačoval se horlivým modlitebním životem a proslul rovněž naprostou finanční nezávislostí na druhých lidech. „Mezi zdejším...
Utrpení může zachránit tvůj modlitební život

Utrpení může zachránit tvůj modlitební život

I stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina (Zachariáš 13:8). Nestarejme se, kdy se tato událost v průběhu historie odehrála. Odložme to stranou. Pohleďte, jak Bůh jedná. Ujímá se celé země a dvě...