Role zpěvu v životě církve

Role zpěvu v životě církve

Křesťanství je zpívající vírou. Zpěv je jednou z hlavních věcí, která charakterizovala Kristovy následovníky napříč historií, a charakterizuje je i v současnosti po celém světě. Přestože se míra zpěvu liší v závislosti na historickém období a lokalitě, většina církví...