Proč věrná služba musí být kontrakulturní

Proč věrná služba musí být kontrakulturní

Jednou z nejzhoubnějších tendencí dnešní církve je až fanatická touha po uznání, akademickém přijetí, politickém vlivu, davech posluchačů, osobní popularitě a všemožných dalších znacích společenského postavení a pozemského uznání. Zdá se, že evangelikálové zapomněli,...
Co je pravda?

Co je pravda?

Tuto cynickou otázku položil Pilát, když před ním Ježíš Kristus stál na soudu, a jasně tak dal najevo svůj sekulární pohled na svět. Žil ve světě, kde neexistovala absolutní pravda. Pilátův hlas musel být plný pohrdání a odmítnutí. Posměšně se ušklíbal a hněval se, že...