Tisíckrát zemřel – a přesto žil

Tisíckrát zemřel – a přesto žil

Příběh o ztrátách Adonirama Judsona chytá za srdce. Když už to vypadá, že ho nic horšího potkat nemůže a že ani více nedokáže snést, přichází další těžkost. Byl by to skutečně srdcervoucí příběh, kdybychom na něj nenahlíželi z Boží historické perspektivy. Ze semínka,...
Radost není volba

Radost není volba

Radost je základem křesťanského života. Písmo hovoří jasně: Boží lid má příkaz se radovat a zároveň ho radost charakterizuje. Náš nebeský Otec není k našemu štěstí lhostejný. Radost není v oddaném křesťanském životě pouhou třešničkou na dortu. Není pouhou dortovou...
Jak můžeme spočinout uprostřed tragické události?

Jak můžeme spočinout uprostřed tragické události?

Pokud skutečně věříme v Boží svrchovanou moudrost a dobrotu, jak se to odráží na našich emocích?  Tuto otázku si kladu ze dvou důvodů. Jednak proto, že Boží vůle týkající se našich emocí je zjevena v Bibli, jednak proto, že pozoruji, co se dnes odehrává v srdcích...
Nemůžete se líbit Bohu i lidem

Nemůžete se líbit Bohu i lidem

Touha zalíbit se lidem je nástrahou, kterou Satan od nepaměti využívá pro své intriky. Pokud si myslíme, že snaha zalíbit se lidem přišla až s důrazem na rozvoj sebevědomí, hnutím tolerance nebo sociálními sítěmi, pak si neuvědomujeme, že je toto pokušení nedílnou...
Jak pokládat všechno za ztrátu

Jak pokládat všechno za ztrátu

Co znamená pokládat všechno za ztrátu pro Krista? Co znamená vzdát se pro Krista všeho, co máme? Pavel podle svých slov takový krok udělal: „A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána“ (Filipským 3:8). O několik...
Čtěte Bibli ve své úzkosti

Čtěte Bibli ve své úzkosti

Vytvořil jsem tři interaktivní rozbory pasáže z Matouše 6:24–34 na téma úzkosti. Mým záměrem bylo nejen ukázat, jak nám Ježíš pomáhá překonat úzkost, ale také vyvodit šest principů, na jejichž základě si můžeme číst Bibli pro sebe. V této krátké sérii jsem se zabýval...
Deset dopadů víry v pětibodový kalvinismus

Deset dopadů víry v pětibodový kalvinismus

Následujících deset bodů vychází z mé osobní zkušenosti. Ukážu v nich, jaké dopady má víra v pětibodový kalvinismus. Právě jsem na toto téma dokončil seminář a studenti mě požádali, abych své závěry veřejně publikoval, aby k nim měli přístup. Rád jim vyhovím. Obsah...
Budete věřit i zítra ráno?

Budete věřit i zítra ráno?

Křesťané, jak víte, že budete stále věřit, až se zítra ráno probudíte? A nejen zítra, ale každé další ráno až do příchodu Krista?  Biblická odpověď zní: Bůh se o to postará. Jak to na vás působí? Cítíte se nepříjemně při představě, že všechno závisí na Bohu?...
Bůh má ve vás zalíbení

Bůh má ve vás zalíbení

Má ve vás Bůh zalíbení? Rozjasní se mu tvář při pohledu na vás? Stručně řečeno, pokud jste v Kristu, pak ano. Ale abychom pochopili jak, proč a na základě čeho, potřebujeme podrobnější odpověď.  Boží zalíbení ve svatých můžeme rozdělit do tří kategorií: (1)...