Nebe

Nebe

Existuje slavné místo k životu připravené samotným Ježíšem Kristem pro všechny Jeho věřící. V tomto světě nenalézají svůj odpočinek, jsou v něm poutníky a cizinci. Nebe je jejich skutečným domovem. V nebi bude místo pro všechny hříšníky, kteří se utekli ke Kristu...
Citáty: John Bunyan

Citáty: John Bunyan

John Bunyan (1628-1698) byl anglickým puritánským teologem. Ve své době proslul jako horlivý kazatel, což jej stálo několik let ve vězení. Jeho nejslavnějším dílem je alegorie Cesta poutníka. „V modlitbě je lepší mít srdce beze slov než slova bez srdce.“ „O čem Bůh...
Jak rozeznat pravého křesťana od pokrytce?

Jak rozeznat pravého křesťana od pokrytce?

Pět znaků pokrytce, tedy falešného následníka Krista, a pět znaků skutečného křesťana, jež jsou inspirovány dílem The Christian’s Great Interest, jehož autorem je puritánský teolog William Guthrie.   Pokrytec 1. Pokrytec může být ovlivněn evangeliem ve všech oblastech...
5 mýtů o kalvinismu

5 mýtů o kalvinismu

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli. Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné vůli.“ Zde je první sekce této kapitoly v plném znění: 9.1 Bůh obdařil lidskou...
Bůh neušetřil svého vlastního Syna

Bůh neušetřil svého vlastního Syna

Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29 Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které...
Citáty: John Wesley

Citáty: John Wesley

John Wesley (1703-1791) byl anglickým teologem a přední postavou metodistického hnutí. Proslavil se svým evangelizačním zápalem – údajně na hřbetu koně urazil 250 000 mil a podal více než 40 000 kázání. Kladl silný důraz na osobní svatost každého křesťana. Jeho odkaz...
Prohlášení členů BSK

Prohlášení členů BSK

Vzhledem k neustávajícímu šíření nepravdivých zpráv a domněnek na adresu sboru BJB v Kroměříži (nyní BSK Kroměříž) vydáváme tímto jako členové sboru své vyjádření. Během několika měsíců čelil náš sbor a jeho starší mnoha obviněním. Jednalo se například o nařčení ze...
Utiskuje komplementarismus ženy?

Utiskuje komplementarismus ženy?

KDE V BIBLI VIDÍTE KONCEPT, ŽE MANŽELÉ MAJÍ BÝT VŮDCI SVÝCH DOMÁCNOSTÍ? Nejexplicitnější texty, které se přímo týkají muže jakožto hlavy v manželství a podřízenosti ze strany manželky, jsou Genesis 1–3, Efezským 5:21–33, Koloským 3:18–19, 1. Timoteovi 3:2, 4, 12,...
Jsou v církvi ještě dnes apoštolové?

Jsou v církvi ještě dnes apoštolové?

Jsou v církvi ještě dnes apoštolové? Zkuste se zeptat průměrného fanouška televizní stanice TBN (Trinity Broadcasting Network je náboženská televizní stanice v USA, kde vystupují kazatelé evangelia prosperity, charismatici, kteří o sobě prohlašují, že mají dar...