Ještě není pozdě: Naděje v boji s pornografií

Ještě není pozdě: Naděje v boji s pornografií

Viděl jsem v jeho očích bolest. A strach.  Jeho otázka se týkala jistoty spasení, kterou postrádal. Bylo jasné, že se nejedná o filozofickou nebo čistě teoretickou záležitost. Kvůli přetrvávajícímu hříchu ho sužoval nepokoj. Stačila jediná otázka, aby bylo jasné,...
Víme, že zabíjejí děti – všichni to víme

Víme, že zabíjejí děti – všichni to víme

Jeden z biblických principů spravedlnosti říká, že čím více poznání o závadnosti svého skutku máme, tím větší je naše provinění a o to více si zasluhujeme trest (Lukáš 12:47–48). Cílem tohoto článku je ukázat, že když přijde na potraty, všichni víme, co děláme – celá...
Pět důvodů, proč nadšeně přijmout nepodmíněné vyvolení

Pět důvodů, proč nadšeně přijmout nepodmíněné vyvolení

Slovo nadšeně používám proto, že učení o nepodmíněném vyvolení není jen pravdivé, ale také vzácné. Pochopitelně nemůže být vzácné, jestliže není pravdivé. To je hlavní důvod, proč ho přijímáme. Ale nejprve si ho definujme: Nepodmíněné vyvolení je Božím svobodným...
Za co se máme modlit?

Za co se máme modlit?

Pokud jste jako já, čas od času potřebujete svůj modlitební život vymanit z rutiny. Máme sklon pronášet stejné fráze znovu a znovu. Uchylujeme se k otřepaným slovním spojením. Bezmyšlenkovitě opakujeme stejná slova.  Ďábel nenávidí modlitbu. Naše tělesná...