Kázání

Alois Klepáček - 18.3.2018

Boží svatost

Ze Série: "Poznej svého Boha"

Znalost Božího charakteru ovlivňuje to, jak žijeme své každodenní životy, jak zvládáme bojovat s těžkými situacemi a jaké jsou naše priority a cíle. Pojďme tedy blíže studovat, jaký je náš Bůh. Víme, že Bůh je láska, ale kolik víme o jeho svaté spravedlnosti? Víme, že je vykupitel, ale kolik toho víme o tom, že je také žárlivý soudce? Co přesně znamená, že je Bůh svrchovaný? Co pro náš život znamená Boží věrnost? Je nějaká Boží vlastnost důležitější než jiná? Na tyto a další otázky dostanete odpověď během série kázání, která začíná od února 2018.

Více Kázání Associated With "Starý zákon"...

Powered by Series Engine