Jak uprostřed shonu všedních dní zakoušet modlitby plné života? Jak znovu prožívat hluboké společenství s Bohem? Jak se nenechat rozptýlit a v Duchu chválit Boha a modlit se za potřeby druhých i naše vlastní břemena, která nám vytanou na mysli?

Chci se s vámi podělit o deset praktických nápadů, jak osvěžit čas strávený modlitbou. Když budeme upřímní, většinou přiznáme, že je pro nás těžké denně se věrně modlit. Ale nemusí tomu tak být, vždyť modlitba je klíčovou součástí naší cesty víry.

  1. Rozjímejte nad Boží velikostí. Jsem přesvědčen, že všechna naše životní rozhodnutí jsou pevně spojena s tím, co pro nás Bůh a Jeho Slovo skutečně znamená. Chápeme-li Spasitele a Jeho dostatečné Slovo správně, bude nás to motivovat, ať už se v životě rozhodujeme o čemkoliv.  Zvláště to platí o modlitbě. Díky rozjímání známe Boha čím dál lépe, a to by nás mělo motivovat k tomu, abychom s ním trávili víc času. Buďme jako David. Nejvíc ze všeho toužil „hledět na Hospodinovu nádheru“ a z ní také čerpal sílu k překonání různých těžkostí (Žalm 27:4).
  2. Dozvídejte se o modlitbě víc: čtěte knihy a poslouchejte o ní kázání. Vyhraďte si čas k tomu, abyste modlitbu prostudovali a dozvěděli se, jak se modlit lépe. Ať už se pustíte do Henryova klasického díla o modlitbě The Method of Prayer, nebo do modernější Hendersonovy knihy Transforming Prayer, usilujte o to, abyste se dozvěděli co nejvíc, a modlete se, aby se nabyté vědomosti změnily v praktické úsilí na modlitbách.
  3. Učte se citlivosti skrz modlitby za tragické události. Modlete se během dne, když se dozvíte, že se pátrá po pohřešovaném dítěti, jste svědky autonehody, nebo při čtení událostí ze světa. Lidé si často stěžují, že se při modlitbě nemohou soustředit. Takhle se budete učit lépe se soustředit a také soucítit s lidmi v nouzi.
  4. Najděte si místo ke ztišení. Najděte si vlastní místečko, kam se budete uchylovat k modlitbě a ztišení před Bohem. Ježíš chodíval na horu, aby se daleko od davů modlil. Já si nasadím sluchátka s potlačením vnějšího šumu a odcházím na zahradu, ze které se stalo mé místo pro setkání s Bohem v modlitbě.
  5. Bojujte s nesoustředěností pomocí seznamů, obrázků a poznámek. Systematické modlitby, kdy máte tváře a potřeby různých lidí přímo před sebou a postupně se za ně modlíte, mají své místo. Já užívám aplikaci Echo Prayer Manager, kde mám vše, za co se chci modlit, pohromadě. Přestal jsem si modlitební přání zapisovat do sešitu, protože jsem je chtěl jednoduše měnit a aktualizovat. A děsil jsem se, že bych ten sešit ztratil.
  6. Najděte se modlitebního partnera. Měl by to být někdo, s kým se můžete modlit a taky někdo, komu budete vykazatelní z toho, jak věrně se modlíte.
  7. Naučte se modlit podle Písma. Pokud potřebujete s vypěstováním takového návyku pomoci, přečtěte si knihu Praying the Bible od Donalda Whitneyho. Naučte se při čtení Bible modlit. Plyne z toho dvojí požehnání. Čtěte Písmo a děkujte za něj Bohu. Proste Ho, aby vám dal milost žít podle zaslíbení a příkazů, které jste v textu četli. Chvalte Ho za atributy, které autor v dané pasáži zaznamenal. A nakonec vyznávejte hříchy, o kterých čtete, že Boha rmoutí.
  8. Hledejte Boží tvář skrze půst. Dnešní církev se neumí postit.  Půst slouží k tomu, abychom se soustředili na určitou potřebu nebo abychom usilovně hledali Boha.  Při půstu člověk nahrazuje fyzický pokrm duchovními věcmi.
  9. Začněte v malém.  Nejprve si naplánujte kratší modlitební čas a dodržujte ho. Ať se vám modlitba k Bohu stane vůní a Duch Boží ať vás usvědčí a povzbudí k tomu, abyste se modlili čím dál víc.
  10. Buďte důslední a zkuste si modlitbu rozdělit na několik částí. To vám pomůže postupně se modlit čím dál déle. Je lepší dodržet menší cíle než mít vzletné ambice a pohořet. Zkuste to jako Daniel (Dan 6:10, 13) a modlete se třikrát denně kratší dobu. Buďte důslední a uvidíte, že se vám duchovní svalstvo posílí a budete zažívat důvěrné společenství se svým Nebeským Otcem.

Autor: Carl Hargrove