George Müller (1805-1898) byl anglickým evangelistou a zakladatelem sirotčinců. Za svého života se postaral o necelých 10 000 osiřelých dětí. Vyznačoval se horlivým modlitebním životem a proslul rovněž naprostou finanční nezávislostí na druhých lidech.


„Mezi zdejším životem křesťana a radostí a slávou v den zjevení Krista je úzké propojení.“

„Zkoušky, překážky, obtíže a někdy i porážky jsou potravou víry.“

„Kde se rodí víra, úzkost končí; kde se rodí úzkost, končí víra.“

„Bůh je potěšen neustálou změnou způsobu, jakým s námi jedná, abychom nebyli pokoušeni důvěřovat dárcům nebo okolnostem, ale pouze Jemu samotnému a abychom své oči upínali k Němu.“

„Bůh je autorem Bible a pouze pravda, jež je v ní obsažena, povede člověka ke skutečnému štěstí.“

„Buďte si jistí, že křesťanství je více než pouze formy, vyznání a obřady: je v něm život, moc a realita – v naší svaté víře.“

„Byl den, kdy jsem zemřel; zemřel jsem sobě, svým názorům, preferencím, chutím a vůli, zemřel jsem světu, jeho uznání či odmítnutí, zemřel jsem dokonce uznání svých bratří nebo přátel; od té doby se učím být osvědčený před Bohem.“

„Abychom se ze Slova těšili, měli bychom ho číst, a způsob, jak získat ducha modlitby, je pokračovat v modlitbě; čím méně čteme Boží Slovo, tím méně jej toužíme číst, čím méně se modlíme, tím méně se toužíme modlit.“

„Duch a Slovo musejí být spojeny. Jestliže budu vzhlížet pouze k Duchu beze Slova, otevírám se rovněž velikým klamům. Jestliže nás vede Duch svatý, činí tak podle Písem a nikdy ne v rozporu s nimi.“

„Křesťan by se neměl nikdy strachovat o zítřek nebo skoupě dávat kvůli možné budoucí potřebě. Pouze přítomná chvíle je naše, abychom sloužili Pánu, a zítřek nemusí nikdy přijít. Život má takovou hodnotu, nakolik je stráven ve službě Pánu.“