John Bunyan (1628-1698) byl anglickým puritánským teologem. Ve své době proslul jako horlivý kazatel, což jej stálo několik let ve vězení. Jeho nejslavnějším dílem je alegorie Cesta poutníka.


„V modlitbě je lepší mít srdce beze slov než slova bez srdce.“

„O čem Bůh říká, že je nejlepší, je nejlepší, i kdyby se proti tomu postavili všichni lidé z celého světa.“

„Ten, kdo od Boha utíká ráno, jen stěží Jej nalezne po zbytek dne.“

„Nemáme-li pokoj v naších myslích, vnější utěšení nám neprospěje více než zlatá trepka na noze stižené pakostnicí.“

„Hřích je vzdorné vyzývání Boží spravedlnosti, znásilnění Jeho milosti, posměch Jeho trpělivosti, znevážení Jeho moci a opovržení Jeho láskou.“

„Jedna trhlina potopí loď, jeden hřích zahubí hříšníka.“

„Rozdíl mezi pravým a falešným pokáním je tento: člověk, který činí skutečné pokání, obviňuje své vlastní srdce, ale ten druhý, stejně jako Eva, obviňuje hada nebo někoho jiného.“

„Žádný člověk nemůže bez zkoušek a pokušení skutečně porozumět svatým Písmům.“

„Je možné naučit se všem tajemstvím Bible a nikdy jimi nebýt v duši zasažen. Veliká znalost nestačí.“

„Křesťane, nechť tě nepodmíněná Boží láska motivuje, aby ses Ho bál. On vložil bázeň do tvého srdce a toto požehnání nemusí udělit tvému bližnímu, možná ani ne tvému manželovi, manželce, tvým dětem nebo tvému rodiči. Ach, jaké břímě by to mělo působit tvému srdci, aby ses bál Pána! Pamatuj také, že tato bázeň před Pánem je Jeho pokladem, vzácnou perlou darovanou jen těm, kteří jsou Jím hluboce milováni.“