Když jsem byla mladá, moje matka přiměla mého bratra a mě vypít džus ze sušených švestek (ze zřejmých důvodů). Děsila jsem se představy, že vejdu do kuchyně a uvidím sklenici plnou toho hustého fialového jedu, který budu muset vypít. Zacpala jsem si nos a s velkým odporem sklenici vypila, protože jsem věděla, že je to pro mě dobré. Ale džus mi rozhodně nechutnal.

Procházím obdobími, kdy vidím Boží Slovo podobně jako džus ze sušených švestek. V takových chvílích se má duše letargicky usadí ke čtení a mé myšlenky se zatoulají k věcem, které je třeba udělat, a to krátce po tom, co jsem se čtením začala. Otevírání Božího Slova se někdy může stát námahou spíše než potěšením.

Ale takovým způsobem ho David nepopisuje. Tvrdí, že Boží Slovo je „sladší než med“ (Žalm 119:103). Mělo by chutnat našim duším, protože je pro naše duše dobré. Když je pro mě Písmo sladší než med, utíkám k němu jako k živé vodě, přemýšlím o jeho slovech a implikacích pro každodenní život.

Ale co dělat, zejména v těžkých a náročných časech, když se čtení Božího Slova stává méně jako med a více jako džus ze sušených švestek?

Udělejte si čas

Rozjímání zabere čas. Mnozí z nás tvrdí, že ho nemají. Ale je jen těžké uvěřit tomu, že by David vyznal, jak si zamiloval Boží zákon (Žalm 119:97), aniž by mu věnoval svůj čas, během něhož se nořil do jeho hloubky, učil se ho zpaměti, rozjímal nad ním a rostl v jeho porozumění.

Boží Slovo se stalo předmětem žalmistova celodenního rozjímání (Žalm 119:97). Hebrejské Slovo pro „rozjímání“ v tomto případě odkazuje na předmět „dumání, studia nebo modlitby.“ Během rozjímání nad Biblí nutíme svou mysl, aby se hluboce zaměřila na konkrétní verš, pasáž nebo téma.

Rozdíl mezi čtením a rozjímáním je jako rozdíl mezi hrabáním a kopáním. Podobně jako u shrabování listí můžete Bibli číst zeširoka a projít velké úseky během krátké doby. Hrabání má svůj význam a některé části (například starozákonní příběhy) k němu vybízejí.

V případě kopání však čtete Bibli do hloubky. Soustředíte se na každé slovo, nuanci, tón i emoci. Vykopat lze velmi hlubokou jámu – podobně to platí i pro Boží nevyčerpatelné Slovo. Rozjímání bere čas i energii, ale náš konečný užitek je větší.

Naslouchejte

Když čtete, pozorně naslouchejte, co Bůh říká. Davidovo porozumění vzešlo z pokorné podřízenosti Písmu – z jeho naslouchání a dodržování. David říká, že Boží Slovo jej učinilo moudřejším nad jeho nepřátele a rozumnějším nad jeho učitele (Žalm 119:98-99).

Moudrost není pouze schopnost odlišit dobré od špatného, ale také schopnost rozpoznat nejlepší způsob jednání v dané situaci. Za krále Davida chránila Boží moudrost národ před jeho nepřáteli. David se nechlubí svou moudrostí, ví, že mu byla dána Bohem skrze jeho „příkazy“ (Žalm 119:98). Protože pozorně naslouchal Božímu slovu, bylo s ním i tehdy, když jej právě nečetl.

Když začneme Slovu naslouchat, zapamatujeme si jej a budeme z něj také žít. Je živé a mocné a skrze něj Bůh promlouvá do našich specifických období, okolností a bojů.

Zamilujte si jej

Bojujte s pokušením memorovat, rozjímat a rozumět Božímu slovu jenom kvůli samotnému růstu v poznání. Protože Slovo je prostředkem, skrze který Boha známe.

Je rozdíl mezi poznáním, které plodí poslušnost, a poznáním, které produkuje více poznání. Mnoho lidí zná určité pravdy o Bohu a jeho Slově, ale nenechávají se jimi prostoupit. Měla jsem na vysoké škole profesory, kteří se naučili zpaměti více úseků než já, studovali biblickou historii víc než já a osvojili si řečtinu a hebrejštinu – a přesto se nepodřídili slovům, která četli. Pravé biblické poznání musí přerůst v poslušnost.

Pokud si chceme skutečně zamilovat Boží Slovo, nemůže pouze vstoupit do naší mysli, musíme mu dovolit měnit naši vůli a činy. Jak nám Žalm 119 připomíná, musíme mít na něj upřený svůj zrak, abychom své nohy zdrželi před každou zlou stezkou (v. 101), abychom se neodchýlili od Pánových nařízení (v. 102) a abychom nenáviděli každou stezku klamu (v. 104).

Když čtení Bible chutná jako džus ze sušených švestek, dejte mu svůj čas, nastražte své ucho a zamilujte si jej. Pokud budete takto jednat, pocítíte více jeho sladkost a vaše láska k jeho Autorovi poroste.

Autorka: Shar Walker