Role zpěvu v životě církve

Role zpěvu v životě církve

Křesťanství je zpívající vírou. Zpěv je jednou z hlavních věcí, která charakterizovala Kristovy následovníky napříč historií, a charakterizuje je i v současnosti po celém světě. Přestože se míra zpěvu liší v závislosti na historickém období a lokalitě, většina církví...
Mohou křesťané slavit Vánoce?

Mohou křesťané slavit Vánoce?

Může křesťan slavit Vánoce, svátek, který nejen, že má pohanský původ, ale je také využíván nevěřícím světem k propagaci komercialismu? Dle mého názoru záleží na člověku a jeho přesvědčení před Bohem. Především jsme vybízeni, abychom považovali spravedlnost a...
Když netoužíte po Božím Slově

Když netoužíte po Božím Slově

Když jsem byla mladá, moje matka přiměla mého bratra a mě vypít džus ze sušených švestek (ze zřejmých důvodů). Děsila jsem se představy, že vejdu do kuchyně a uvidím sklenici plnou toho hustého fialového jedu, který budu muset vypít. Zacpala jsem si nos a...
Citáty: John Newton

Citáty: John Newton

John Newton (1725-1807) byl anglikánským knězem, který byl původně kapitánem otrokářské lodi. Je znám také díky mnoha písním, jež složil – mezi ně patří i Úžasná milost (Amazing Grace). „Nejsem tím, čím bych měl být, nejsem tím, čím chci být, nejsem tím, čím doufám,...
6 způsobů, jak zkazit své děti

6 způsobů, jak zkazit své děti

Nikdy nezapomenu na den, kdy jsme s manželkou přivezli domů svého nejstaršího, tehdy čerstvě narozeného syna. Je to už více než 16 let a byl naším prvním dítětem. Do té doby jsem možná nikdy nedržel dítě v náruči a už vůbec jsem žádnému neposkytoval denní...
Jak překonat strach z evangelizace

Jak překonat strach z evangelizace

Bůh pověřil každého křesťana hlásáním dobré zvěsti evangelia ztraceným. Pro některé z nás je to přirozené. Zdá se to být snadné a nenucené. Je-li to váš případ, pak pravděpodobně nepotřebujete číst tento článek. Pro některé z nás to však tak přirozené není. Je to...
Citáty: George Müller

Citáty: George Müller

George Müller (1805-1898) byl anglickým evangelistou a zakladatelem sirotčinců. Za svého života se postaral o necelých 10 000 osiřelých dětí. Vyznačoval se horlivým modlitebním životem a proslul rovněž naprostou finanční nezávislostí na druhých lidech. „Mezi zdejším...
Utrpení může zachránit tvůj modlitební život

Utrpení může zachránit tvůj modlitební život

I stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní třetina (Zachariáš 13:8). Nestarejme se, kdy se tato událost v průběhu historie odehrála. Odložme to stranou. Pohleďte, jak Bůh jedná. Ujímá se celé země a dvě...
Učil Pavel evangelium prosperity?

Učil Pavel evangelium prosperity?

Více než jednou jsem slyšel současné zastánce takzvaného evangelia prosperity, jak se odvolávají na Pavlův způsob užívání principu setby a sklizně, aby podpořili svůj pohled. Byl však Pavel skutečně zastáncem tohoto stanoviska? Ve svých dopisech zmiňuje apoštol...
Netypický „fundamentalista“

Netypický „fundamentalista“

Vzestup liberalismu V první polovině dvacátého století zažila církev rapidní nárůst náboženského liberalismu. Ten byl ve své podstatě následkem osvícenství a modernismu a začal se šířit kvůli touze zpřístupnit křesťanství modernímu světu, který se čím dál více...