Teologie není jen pro teology

Teologie není jen pro teology

Jinými slovy, teologie je praktická – a to obzvláště dnes. Dříve, když nebyly diskuze a vzdělání tak časté, bylo třeba možné obstát s pár jednoduchými představami o Bohu. Dnes je tomu ale jinak. Všichni čtou a slyší, o čem se diskutuje. To znamená, že jestli se...
Máte příliš práce na to, abyste vedli rodinu v uctívání?

Máte příliš práce na to, abyste vedli rodinu v uctívání?

Charles Spurgeon (1834-1892) strávil většinu druhé poloviny devatenáctého století jako baptistický  pastor v Londýně. Je jednou z nejznámějších postav křesťanské historie, přičemž dnes ho známe především jako Knížete kazatelů. Rychlé elektronické prohledání...
Jak jsem opustil moderní chvály

Jak jsem opustil moderní chvály

Téměř dvacet let jsem zastával funkci, které se běžně říká „vedoucí chval“. Když jsem se poprvé dostal k službě ve chvalách v mládeži Assemblies of God (Apoštolská církev), zpívali jsme písně jako The Name of the Lord Is a Strong Tower, As the Deer (Má duše žíznivá),...
Proč věrná služba musí být kontrakulturní

Proč věrná služba musí být kontrakulturní

Jednou z nejzhoubnějších tendencí dnešní církve je až fanatická touha po uznání, akademickém přijetí, politickém vlivu, davech posluchačů, osobní popularitě a všemožných dalších znacích společenského postavení a pozemského uznání. Zdá se, že evangelikálové zapomněli,...
Co je pravda?

Co je pravda?

Tuto cynickou otázku položil Pilát, když před ním Ježíš Kristus stál na soudu, a jasně tak dal najevo svůj sekulární pohled na svět. Žil ve světě, kde neexistovala absolutní pravda. Pilátův hlas musel být plný pohrdání a odmítnutí. Posměšně se ušklíbal a hněval se, že...
Život v Boží domácnosti

Život v Boží domácnosti

V následujících měsících hlouběji nahlédneme do obsahu dopisu apoštola Pavla, který adresoval svému synu ve víře Timoteovi. Nechceme své jednání uprostřed Boží rodiny přizpůsobovat světu nebo nesprávným tradicím, ale podíváme se přímo do Božího slova, jaké jsou...
Biblická konference 2018

Biblická konference 2018

Přihlašte se na Biblickou konfereci, která proběhne 1.-3. června 2018. Hlavním řečníkem bude kazatel Steve Lawson. Téma, na které bude vyučovat, jsou Boží...
Boží vlastnosti

Boží vlastnosti

Znalost Božího charakteru ovlivňuje to, jak žijeme své každodenní životy, jak zvládáme bojovat s těžkými situacemi a jaké jsou naše priority a cíle. Pojďme tedy blíže studovat, jaký je náš Bůh. Víme, že Bůh je láska, ale kolik víme o jeho svaté spravedlnosti? Víme, že...