Jeho utrpení podnítilo vznik hnutí

Jeho utrpení podnítilo vznik hnutí

Žil krátce – 29 let, 5 měsíců a 19 dní. Z toho pouze osm let jako křesťan. A jen čtyři roky strávil jako misionář. Přesto jen málokterý život po sobě zanechal tak významnou stopu jako život Davida Brainerda. Proč byl jeho život natolik význačný? Proč John Wesley...
Ještě není pozdě: Naděje v boji s pornografií

Ještě není pozdě: Naděje v boji s pornografií

Viděl jsem v jeho očích bolest. A strach.  Jeho otázka se týkala jistoty spasení, kterou postrádal. Bylo jasné, že se nejedná o filozofickou nebo čistě teoretickou záležitost. Kvůli přetrvávajícímu hříchu ho sužoval nepokoj. Stačila jediná otázka, aby bylo jasné,...
Víme, že zabíjejí děti – všichni to víme

Víme, že zabíjejí děti – všichni to víme

Jeden z biblických principů spravedlnosti říká, že čím více poznání o závadnosti svého skutku máme, tím větší je naše provinění a o to více si zasluhujeme trest (Lukáš 12:47–48). Cílem tohoto článku je ukázat, že když přijde na potraty, všichni víme, co děláme – celá...
Pět důvodů, proč nadšeně přijmout nepodmíněné vyvolení

Pět důvodů, proč nadšeně přijmout nepodmíněné vyvolení

Slovo nadšeně používám proto, že učení o nepodmíněném vyvolení není jen pravdivé, ale také vzácné. Pochopitelně nemůže být vzácné, jestliže není pravdivé. To je hlavní důvod, proč ho přijímáme. Ale nejprve si ho definujme: Nepodmíněné vyvolení je Božím svobodným...
Za co se máme modlit?

Za co se máme modlit?

Pokud jste jako já, čas od času potřebujete svůj modlitební život vymanit z rutiny. Máme sklon pronášet stejné fráze znovu a znovu. Uchylujeme se k otřepaným slovním spojením. Bezmyšlenkovitě opakujeme stejná slova.  Ďábel nenávidí modlitbu. Naše tělesná...
Jak usilovat o radost v Bohu

Jak usilovat o radost v Bohu

Všichni žízniví, pojďte k vodám…Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku (Izajáš 55:1–2). Zní to možná až příliš dobře, aby to byla pravda. Nejen, že nás Bůh zachraňuje od věčného trestu, který si zasloužíme za...
Velkolepý cíl: Žít v manželství k Boží slávě

Velkolepý cíl: Žít v manželství k Boží slávě

Tématem této kapitoly je „Život v manželství k Boží slávě.“ Klíčová je v tomto případě předložka „k“. „Život v manželství k Boží slávě“. Tématem není „Boží sláva v manželském životě.“ Ani jím není „Život v manželství podle Boží slávy“, ale: „Život v manželství k Boží...
Modlíte se jako ďábel?

Modlíte se jako ďábel?

Jedním ze způsobů, jak pochopit smysl nějakého přikázání pro křesťany, je určit, nakolik je ho schopen uposlechnout i ďábel.  Když například uvažujeme o podstatě spásné víry, dočteme se u Jakuba: „Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří,...
Pane, dej mi odvahu

Pane, dej mi odvahu

Chcete odvážněji žít a směleji hlásat Ježíše Krista? Já ano.  Jak moc po tom toužíme? Dost na to, abychom žádali, hledali a tloukli, dokud nás Bůh nevyslyší? Jsme ochotni čelit svému strachu a podstoupit riziko? Nebo, budeme-li upřímní, bychom si jenom přáli být...
Připravte se na umírání už nyní

Připravte se na umírání už nyní

Pokud nemáte plán, jak prožít poslední dny svého života, pravděpodobně je strávíte u televize.  Je smutné vidět, jak v tmavém nemocničním pokoji ozařuje umírajícího pacienta světlo televizní obrazovky. Připadá mi to nevhodné. Bizarní.  Byl jsem u toho, když...